ورود  |  عضویت  |  خانه  |

سیستم تولید تویوتا

در حال حاضر، سیستم تولید تویوتا (البته بیشتر تحت عنوان تولید بهنگام یا کانبان) در محیط های کاری و دفاتر مدیریتی به یک کانون مهم توجه و بحث مبدل شده و فارغ از نوع صنعت، اندازه شرکت و مرزهای ملی؛ تحت مطالعه و تحقیق قرار گرفته و در حال معرفی شدن است. و برای من، این اتفاقی بسیار خوشنود کننده است.
سیستم تولید تویوتا بر اساس نیاز و ضرورت شکل گرفته است. پس از جنگ جهانی دوم، وضعیت صنعت خودروی ژاپن چنین بود: وجود محدودیت در بازار و در نتیجه، ضرورت تولید محصولاتی متنوع در مقدار کم برای پاسخگویی به یک تقاضای کم. این رکود برای صنایع خودروسازی ژاپن، چونان سنگ محکی بود که نشان میداد آیا آنها می توانند در یک محیط رقابتی، یعنی رقابت با سیستم تولید و فروش انبوه اروپایی و آمریکایی، به حیات خود ادامه دهند؟
مهم ترین کانون توجه سیستم تویوتا، افزایش کارآیی تولید از طریق کوشش پیوسته و بدون وقفه برای حذف اتلاف است. مبارزه پیوسته با اتلاف و احترام به انسانیت، به عنوان زیرساخت سیستم تولید تویوتا، دو میراثی هستند که تويودا ساکی چی (Toyoda Sakichi)

images: 

آدرس :     تهران ، خیابان امیرکبیر ، پاساژ کاشانی، طبقه همکف، پلاک 63.
تلفن :     02133958181 - 02133958182
تلفن :  09123089885 -09123089175 -02133952940 - 02133945373 - 02133919845

جیمیل :     toyotayadak@gmail.com
ایمیل :     info@toyotayadak.com - toyota_yadak@yahoo.com

به منظور خدمات رسانی و سرعت عمل در ارسال بسته های مشتریان شهرستان همکاران شهرستان محبت کنند فقط با شماره های ذیل تماس بگیرند

02133930649

02136614139

02136614155

تلفن همراه پاسخگویی شهرستان  09123089504 - 09393089885